TEMBANG/ LAGU-LAGU MASYARAKAT JAWA

PUTERI SALA

Penyanyi :Waljinah

Putri Sala…

Dasare keparanyata……Pancen Pinter Alelewa….Dasar PutriSala……

Nganggo Selendang Pelangi…..Sumampir ana pundake…

Cunduke kembangmelati….Dadi lan pantese…….

Mung lakune kaya macan luwe……..

Sandal jepit pengangite……Kiyet kiyet suwarane…..

kelapkeliplah suwenge…Dasar putri sala………….

Putri Sala…….

Yen ngguyu dekik pipine ..ireng manis kulite…….

Dasar Putri sala….

WALANG KEKEK

Penyanyi :Waljinah

Caut jadi man ..paman…..Wong bedang kepalang….

Kali putung wote…..

Putong wote…putung wote he..he….

Tak sungguh ,pucung atine..dari mana……

Walang kekek menclok neng tenggok…

Kabur maneh menclok neng pari….

Yen seneng ojo mung mandeng…Golekono ngendi omahe……

Walang kekek walange kayu…..Walang kayu tibo neng lemah…

Yen kowe seneng karo aku…

Yen mung trimo..tak kon tunggu omah….

Walang kekek….walange kadung…

Walang kekek sampun rampung

 

Ojo ngenyek yo..mas,karo wong wedok…..

Yen ditinggal lungo….setengah mati….

e..yaeyo…. yaeyo……… ,e yaeyo……….

yae……yaeyo eyaeyo…

Manuk sriti kecemplung banyu…Bengi ngimpi,awane ketemu……

Walang kekek menclok neng koro..Walang ijo walange putih……..

Bujang maneh..ora kluyuran…..Wong sing duwe bojo..ora tau mulih.

Biso nggambang ora biso nyuling…Biso nyawang ora biso nyanding

Walang kekek mabur mbrengengeng..Walang ireng dowo sotange…

 

                                                      

NDE ANDE LUMUT     

Putraku si ande ande lumut….

Tumuruna ana putri kang unggah unggahi…..

Putriku kang ayu rupane………

Kleting kuning kang dadi asamane……

Bu…si Bu… kulo mboten purun…..

Puti niku sisane si yuyu kangkang…

 

 

 YEN ING TAWANG ANA LINTANG

Yen ing tawang ono lintang cah ayu….aku ngenteni tekamu

Marang mego ing angkoso,nimas…

Sun takokne pawartamu

Janji janji aku iling,cah ayu…

Sumedot rasaning ati

Linang lintang ngiwi iwi,nimas..

Tresnaku sundul ing ati

Dek sakmono janjimu disekseni

Mego kartiko kairing

Raso tresno asih

Rungokno tangising ati

Ginarung swaraning ratri,nimas..

Ngenteni mbulan ndadari

CUBLAK CUBLAK SUWENG

Cublak cublak suweng…..suwenge ting gelenter……..

Mambu kutundung gudel…pak hempong, lera.. lere…

Sopo ngguyu ndelekake…………

Sir …sir…. pong ,dele gosong………..

 

SLUKU SLUKU BATOK

Sluku sluku batok batoke ela.. elo…

Siromo menyang solo

Oleh olehe payung muta

Mak jentit, lolobah,wong mati ora obah

Yen obah medeni bocah,

Yen urip golek duwit

 

YO.. ! DOLANAN DAKON

Yo ..dolanan dakon….

Watu item…

Cacahe pitu……..

Neng alun alun….

Karo sarijem…….

BANG BANG TOT

Bang bang tot,cendelo ewo ewo …

Sopo wani ngentut,ditumbak rajabrono……

Nyangkali ngiseni kendi,

Jeruk purut adah entut….!

 

GUNDUL PACUL

Gundul gundul pacul cul..gembelengan..

Nyunggi nyunggi wakul..kul… gembelengan

Watu ngglimpang segane dadi sak latar………

 

ABRIT AKING

Britaking….brit.aking,kandang Jeruk kan emas,

Sokobomo sokaboma…bomane rade janoko…

Jenta jentit jonoloka…………

 

 

GAMBANG SULING

Gambang suling kepenak unine…

Tulat tulit..kumandang swarane ..

u…unine mung..nrenyuhake..

Bareng lan kencrung…

Ketipung suling…

Sigrak kendandangane…..

 

NDOK IYEK

Ndok iyek …ndok….

Mbokmu lunga mbatik….

Di dicegat londo burik……

Jer jer mencokko pager

KODOK NGOREK

Kodok ngorek… kodok ngorek…..

Ngorek neng blumbangan…..

Teot…teblung ,teot…. teblung..

Teot teot …teblung…………

 

PADANG MBULAN

Yo..prokonco dolanan ono njobo..

Padang mbulan padange koyo rino…

Rembulane…

Sing ngawe ..awe..

Ngelekake…ojo podo turu sore….

 

KIDANG

Kidang…talun…

Mangan kacang talun.

Mil ketemil mil ketemil

Si kidang mangan lembayung

 

1. Maskumambang 
Gambarake jabang bayi sing isih ono kandhutane ibune, sing durung
kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa
wadhon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune.

2. Mijil 
ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita.

3. Kinanthi
saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa
mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.

4. Sinom
tegese kanoman, minangka kalodhangan sing paling penting kanggone
remaja supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe.

5. Asmaradana
tegese rasa tresna, tresna marang liyan ( priya lan wanita lan kosok
baline ) kang kabeh mau wis dadi kodrat Ilahi.

6. Gambuh
saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yen wis jumbuh / sarujuk
njur digathukake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa
tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.

7. Dandanggula
Nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang digayuh
biso kasembadan. Kelakon duwe sisihan / keluarga, duwe anak, urip
cukup kanggo sak kaluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong
atine, bisa diarani lagu ndandanggula.

8. Durma
Saka tembung darma / weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe,
banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi
nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepengin darma / weweh
marang sapadha - padha. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange
agama lan watak sosiale manungsa.

9. Pangkur
Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka.
Kang dipikir tansah kepingin weweh marang sapadha - padha.

10.Megatruh
Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi
wancine katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

11.Pocung / Pucung
Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong
sak durunge dikubur.

 

 

 

KEMBALI >>